Levensverzorging

 Het Chinese jaar staat in het teken van het paard. 'Sterk en krachtig met een souplesse en waardigheid van binnen. Beweeg om deze eigenschappen samen met Taiji witte draak bal te ervaren. 


'Geef jezelf een kans voor een nieuwe ervaring'

Het menselijke lichaam is opgebouwd uit meer dan 10 biljoen kleine levens. Deze kleine levens, in de wetenschap cellen genoemd, die vormen samen het menselijke lichaam.

Als we geboren worden dan werkt het allemaal alsof het vanzelf gaat. Mochten we complicaties krijgen dan proberen we op allerlei manieren het weer beter te maken. Moet er eventueel een chirurgische ingreep plaats vinden dan zal, in het algemeen, de arts aan het eind van de operatie zeggen "het lichaam zal de rest doen"'.

Als we ons snijden dan geneest de wond zich als het ware vanzelf. Dit zou kunnen betekenen dat in de levens waar we uit bestaan de nodige intelligentie is die de huid in dit geval repareert.

In de grote levende matrix waarin we leven leeft intelligentie. Zou dit waar zijn dan zou je die inteligentie ook kunnen vragen hoe het werkt. Dan zou je die inteligentie kunnen vragen hoe het hart werkt of de nieren en dan zou je gewoon een antwoord kunnen krijgen. Of zou je een een boek of een e-boek, e-book meer moeten vertrouwen?

Op dit moment wordt gezegd dat de mens zo gemiddeld een 5% van zijn capaciteit gebruikt. Dat zou betekenen dat er een 95% ongebruikt of latent is. (talent) Wat zou dat kunnen betekenen...... over onze eigen perceptie die we denken te moeten verdedigen?

De nieuwe bewegingsvorm Taiji Bailong Ball levensverzorging richt zich niet alleen op de rechterzijde van het brein, maar ook op het linker gedeelte van onze hersenen. Het is niet alleen weten, maar ook bewust voelen wat je traint. Niet alleen je linker hand, maar ook je rechter hand wordt getraind en daarmee ook je beide delen van je hersenen. Je kunt Taiji Bailong Ball met twee rackets spelen. Waardoor er een harmonieus gevoel door je lichaam en geest kan stromen. Balans wordt gevoed.

Als je beide ogen gebruikt dan verkrijg je een derde factor, je krijgt diepte. Wanneer je een oog open hebt dan valt de diepte weg. Als je de beide benen gebruikt dan verschaf je dat je richting kan bepalen. Gebruik je alleen je rechter of je linker been (hersenhelft) dan loop je de kans dat je uiteindelijk alleen maar in rondjes beweegt. Dan zie je steeds weer dezelfde dingen terugkeren. Dan beweeg je gewoon niet in die vrijheid die ons gegeven is in dit leven.

Als alles wat een mens kon zien ongezien werd en dat wat ongezien is, gezien werd wat zou dat doen met een mens. Sommige mensen, bekend of onbekend hebben een bijna dood ervaring gehad. En in deze fase van een leven wordt dat wat ze nog nooit hebben waargenomen zoiets indrukwekkend, dat het een leven kan veranderen. In de winter kunnen we de afdrukken van de fiets of voeten in de sneeuw zien. In de zomer op het strand of op zand paden. Wat we ook doen we laten afdrukken achter. Niet alleen in voet afdrukken maar met ons doen en laten. Sommigen zie je en andere zie je niet. En bij die geziene zijn ongeziene impressies altijd weer aanwezig. Niet alleen als je het even mag zien of waarnemen. Je zou kunnen zeggen dat het onafscheidelijk is vanelkaar. Een samenhang.

Is er een shock in een levenspad dan zie je en voel je dat de uitwerking daarvan met de jaren meer zichtbaar wordt. Het kan je hele leven daardoor veranderen. En vaak moet je je perceptie van 5 % veranderen om ook andere delen van de waarheid te zien.

Het leven heeft beide twee nodig lichaam en geest. Dat wat men kan voelen als energie en dat wat men kan voelen als tastbaar iets. Wanneer je beide delen dan ook gebruikt dan verschaf je een opening naar een nieuwe weg. Je kunt ja zeggen tegen krachten die op je levenspad komen en je kunt neen zeggen tegen krachten.

 De manier van reageren op dingen is vaak aangeleerd van de omstandigheden die we om ons hebben meegemaakt of waar we mee in contact zijn gekomen. Voor een ieder uniek.

In de nieuwe ontwikkelingen in de wereld zien we tevens dat de mens zich zelf meer wil waarderen, terwijl dat in ons economisch bestel vaak wordt onderdrukt. We zien steeds vaker dat we onszelf niet meer bij de pakken neer willen laten zetten als mens en wat het behoort te zijn. Opkomen voor die waardigheid dat in ieder mens aanwezig is te mogen zien opbloeien. Of het nu klein, groot, jong, oud, bijna alles heeft of bijna niets heeft iedereen voelt dat er iets moet gebeuren.

De sport of soort beweging, of het nu Taiji Bailong Ball, Mediball, Tai chi racket bal of iets anders heet, dat eind 1991 door Prof. Bai Rong uit China is uitgevonden, is een nieuwe manier om anders met krachten om te gaan, anders naar dingen te kijken wat een andere houding teweeg kan brengen die de waardigheid als mens kan terug geven.

De eerste stap zetten is een weg banen voor je eigen leven te mogen waarderen van waar je nu in mag leven. Het lichaam is niet alleen maar een omhulsel. Het is meer een stemvork om in contact te komen met de levende ontwerper of ontwerpster dat het heeft ontworpen en waarvoor ze, hij of het ontworpen heeft. Om daarmee meer je eigen licht te mogen schijnen in het het begin van het leven.

naar boven

 


Nederlands eerste gecertificeerde Roliball Trainer sinds 2005. Onderwezen in China door uitvinder en ontwikkelaar Prof.Bai Rong, uit China. Sinds 2012 Gecertificeerde Roliball Instructeur Jonn van Schoot. contact klik op het regenboog lemniscaat kvk.nr.02096528

All rights reserved, World Copy Right © Jonn van Schoot 2008 - 2023

 Roliball, www.roliball.nl